Werken in de regio Weert

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Vacature: Senior Functioneel (applicatie)beheerder HRM

Werkgever:Gemeente Weert
Plaats:Weert

Senior Functioneel (applicatie)beheerder HRm

“Verbinder tussen gebruikers en de digitale werkomgeving ” HBO | Regulier | vast | 36 uur

Maak kennis met de afdeling informatie!

Bij de afdeling informatie stellen we de gemeentelijke informatie in toenemende mate digitaal beschikbaar aan onze collega’s en externe klanten. Wij zijn volger op de ontwikkelingen in de markt en koploper op specifieke onderdelen. Wij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning aan primaire processen voor wat betreft de beschikbaarheid, kwaliteit en volledigheid van de informatie die noodzakelijk is voor de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Werken als functioneel (applicatie)beheerder HRm

De Senior Functioneel Beheerder is verantwoording schuldig aan direct leidinggevende voor wat betreft de voortgang van de taken aangaande het technisch beheer, de communicatie en de advisering. De Senior Functioneel Beheerder werkt binnen kaders vastgesteld door de verschillende gemeenten, de afdelingskaders en de kaders van de automatiseringsmogelijkheden gekoppeld aan de beschikbare systemen.

Taken, activiteiten en verantwoordelijkheden

 • Begeleiden en opleiden van gebruikers van het beheerpakket.
 • Toekennen van autorisaties en beveiliging binnen van het beheerpakket.
 • Beheer van de applicatie-gebonden gegevens.
 • Specialistisch inhoudelijk beheer van de gegevensverzamelingen.
 • Regievoering en uitvoering van test en acceptatie werkzaamheden.
 • Het troubleshooten van complexe problemen.
 • Opstellen en onderhouden van documentatie van het beheerpakket.
 • Samenstellen van gebruikershandleidingen. (user manuals)
 • Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en andere vormen van informatievoorziening.
 • Bijdragen aan veranderingen op de infrastructuur, mocht dat nodig zijn als de ontwikkelingen daarom vragen.
 • Communiceren met gebruikers over functionaliteiten en prestaties.
 • Verantwoordelijk voor een juiste vertaling van de vakinhoudelijke wensen naar specifieke inrichting op vakinhoudelijke applicaties.
 • Bespreken van wijzigingsvoorstellen met leveranciers en gebruikers en levert een bijdrage aan het opstellen van een pakket van eisen en wensen.
 • Leveren van een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en -evaluatie door het verrichten van onderzoek, doen van aanbevelingen en geven van adviezen op basis van geaggregeerde informatie.
 • Het in overleg met beleidsfunctionarissen en/of adviseurs rapportages, overzichten, samenvattingen, evaluaties, specificaties, toelichtingen en prognoses opstellen.
 • Bijhouden van en inspelen op technische ontwikkelingen.
 • Contacten met leveranciers/ICT/IV.
 • Bereidt voor, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang van de werkzaamheden.
 • Ondersteunt de medewerkers bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden.
 • Ondersteunt en coacht medewerkers vakinhoudelijk.
 • Fungeert als aanspreekpunt voor de medewerkers.

Jouw kwaliteiten

De functie vraagt om de uitvoering van het beschikbaar stellen, onderhouden, beheren en adviseren over de beheerapplicatie en de specifieke applicaties in de brede zin van het woord. De functie vraagt om een gerichte vakbekwame theoretische en praktische kennis van de aanpak van het beheer en de eventuele daaruit voortvloeiende problemen en vraagstukken. Hiervoor is ervaring binnen het vakgebied HRM een vereiste. De functie vraagt voor het beheer, inzicht middels probleemanalyse, in vaak brede vraagstukken die zich in voorkomende gevallen ook deels op andere werkterreinen afspelen. De functie vraagt om snel door te dringen tot de kern van de opdracht, ook al ligt deze op het grensvlak van meerdere werkgebieden. Collega’s verbinden met praktische uitvoering en de verwerking daarvan in de beheer applicatie. Je bent proactief, in staat om het geheel te overzien en sterk in de oordeelsvorming. Je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden en houdt overzicht op de werkzaamheden.

Je onderhoudt contacten met:

 • de direct leidinggevende te weten het afdelingshoofd Informatie;
 • de teamleider HRM en stemt voortgang en prioritering af;
 • de directe functioneel beheerders, om hun bij te staan met hun uitdagingen en ontwikkeling;
 • de klanten en de medewerkers van de gemeente Weert tijdens de werkzaamheden bij het beheer van de beheerapplicatie;
 • de verantwoordelijke medewerkers van gemeenten inzake het afstemmen van het beheer en de aanpak van eventuele daaruit voortvloeiende problemen;
 • collega’s inzake afstemming en overleg;
 • de leverancier inzake inwinnen informatie.

De Functioneel Beheerder weet de contacten mede te benutten om de doelen van de gemeente Weert te bereiken.

Jouw achtergrond

 • HBO werk en denkniveau.
 • Kennis en ervaring van ITIL-processen.
 • De functie vraagt kennis en ervaring in projectmatig werken bij voorkeur middels Prince II.
 • 1 à 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Ervaring als Functioneel Beheerder bij voorkeur bij gemeenten.
 • Ervaring op het beheer van een applicatie op het specifiek vakgebied HRM (liefst Pims/Youpp/Motion, Cognos).
 • Heeft een algemene visie op ICT en een bijzondere visie op het inrichten en beheren van de beheerapplicatie, de kwaliteit daarvan in samenhang, samenwerking tussen de verschillende aangesloten gemeenten.
 • Draagt uit, onderschrijft en respecteert de grondslag en de visie van de afdeling Informatie.
 • De Functioneel beheerder onderschrijft en draagt de kernwaarden flexibiliteit, passie, vertrouwen en eenvoud.

Daarom wil je bij de gemeente Weert werken!

Jij krijgt écht de mogelijkheid om je te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. Er is volop ruimte voor eigen initiatief en vrijheid om het eigen werk in te delen en vorm te geven. Wij stimuleren interne groeimogelijkheden en door onze diversiteit aan functies zijn er volop kansen om te groeien!

Een afwisselende functie, plezierige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van max. € 3.929,- (functieschaal 9) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (36 uur). Daarnaast bouw je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) op ter waarde van 17,05% van het salaris. Dit budget kun je uit laten betalen, gebruiken om extra verlof te kopen of inzetten voor een opleiding.

Ga ervoor!

Overtuig ons op geheel eigen wijze van jouw motivatie en enthousiasme. Reageer via www.banenpleinlimburg.nl uiterlijk 24 juli 2020 t.a.v. Ron Meerts (afdelingshoofd, tel.nr. 06-15027619). Een assessment en een Profile Dynamics analyse kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Na invulling van de functie worden jouw gegevens vier weken bewaard en daarna geanonimiseerd. Wil je graag dat jouw gegevens langer zichtbaar zijn? Na het sollicitatieproces kun je aangeven dat je akkoord gaat om jouw gegevens 1 jaar te bewaren.